ZARZĄD:
Kontakt e-mail: zarzad@kmkmbialystok.pl

Adrian Nikołajuk – Prezes Zarządu
Tel. 506 832 031
E-mail: adrian.nikolajuk@kmkmbialystok.pl
Łukasz Olszewski – Wiceprezes Zarządu
E-mail: lukasz.olszewski@kmkmbialystok.pl
Adrian Kacper Rudnicki – Sekretarz Zarządu
E-mail: kacper.rudnicki@kmkmbialystok.pl

KOMISJA REWIZYJNA:
Paweł Popławski – przewodniczący Komisji
Jakub Olszewski – członek Komisji
Patryk Szarejko – członek Komisji