W związku z planowanym zakupem fabrycznie nowych autobusów przez Miasto Białystok, w dniu dzisiejszym zostało wysłane pismo do Pana Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego z propozycjami wyposażenia nowych pojazdów. Poniższe parametry zostały opracowane podczas jednego ze spotkań Klubu, na którym obecni byli pasażerowie i kierowcy autobusów. Swoje uwagi wnieśli także członkowie stowarzyszenia, którzy na co dzień pracują w spółkach przewozowych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na konieczność montażu pełnej kabiny kierowcy, zabudowanej do połowy pierwszych drzwi, która zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zapewni dostateczną widoczność oraz zapobiegnie utratom ciepła zimą, natomiast latem poprawi wydajność klimatyzacji.

Poniżej przedstawiamy treść pisma wraz z listami wyposażenia autobusów jednoczłonowych i przegubowych.

PISMO Z DNIA 20.07.2015

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYPOSAŻENIE AUTOBUSÓW JEDNOCZŁONOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYPOSAŻENIE AUTOBUSÓW PRZEGUBOWYCH