O KLUBIE

POCZĄTKI STOWARZYSZENIA

Historia powstania Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku sięga października 2008 roku. Wówczas to odbyło się pierwsze zebranie powstającego stowarzyszenia. Miłośnicy spotykali się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11. Na każdym zebraniu obecny był ówczesny zastępca dyrektora ds. transportu Pan Bogusław Prokop (obecnie dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej). Wspólnie poruszano kwestie związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Zgłaszano różnego rodzaju sugestie i propozycje zmian.

OFICJALNA REJESTRACJA KLUBU

W czerwcu 2009 roku stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego czasu oficjalnie funkcjonuje pod nazwą Klub Miłośników komunikacji Miejskiej w Białymstoku. Odtąd spotkania były organizowane w siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, a aktualnie w Centrum Aktywności Społecznej, przy ul.  Św. Rocha 3 s. 206. Na zebraniach członkowie zgłaszają swoje sugestie i propozycje zmian dotyczące funkcjonowania transportu publicznego w Białymstoku. Następnie są one analizowane i wysyłane do Pana Prezydenta Miasta Białegostoku bądź Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

TWORZENIE KOLEKCJI AUTOBUSÓW

Od 2010 roku Klub tworzy kolekcję autobusów, które wcześniej obsługiwały komunikację miejską w Białymstoku. Są one poddawane remontowi, a następnie wykorzystywane do obsługi linii specjalnych, wycieczek, itp. Celem stowarzyszenia jest utworzenie kolekcji pojazdów po jednym egzemplarzu każdego modelu, jaki jeździł po ulicach naszego miasta. W przyszłości posłuży to młodszym pokoleniom, aby i oni mogli zobaczyć, jakie pojazdy stanowiły trzon taboru białostockiej komunikacji miejskiej w dawnych latach, a nawet przejechać się nimi.

KLUB DZIŚ

Aktualnie stowarzyszenie współpracuje z białostockimi spółkami przewozowymi, a także stowarzyszeniami o podobnym profilu działania z całej Polski. Realizuje także zadania publiczne, dofinansowane z budżetu Miasta Białystok oraz Województwa Podlaskiego. Ponadto Klub organizuje cykliczne imprezy autobusowe po województwie podlaskim, na które przyjeżdżają liczne grupy pasjonatów z całego kraju. Autobusy stowarzyszenia wykorzystywane są także m.in. do obsługi linii specjalnych oraz przejazdów okolicznościowych.