Dotychczas, dzięki nam, udało się w komunikacji miejskiej:

 • wyposażyć autobusy w System Informacji Pasażerskiej (od 2009 r.)
 • przedłużyć linię 101 do przystanku Sienkiewicza / Rzeka Biała (od 2010 r.)
 • przedłużyć linię 105 do przystanku Sienkiewicza / Rzeka Biała (od 2010 r.)
 • zmienić kierunki na wyświetlaczach dublujących się pętli (od 2010 r.)
 • zwiększyć gramaturę papieru biletów (od 2011 r.)
 • dodać komunikaty głosowe o możliwościach przesiadki na większości węzłów przesiadkowych (od 2011 r.)
 • ustawić na ważniejszych przystankach elektroniczne tablice z rzeczywistymi odjazdami autobusów (od 2011 r.)
 • wyposażyć każdy fabrycznie nowy autobus w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, tapicerkę z logiem BKM, duże okna przesuwne, wyświetlacze z numerem linii dla osób niedowidzących oraz wewnętrzne ekrany LCD z trasą w formie „koralikowej” (od 2011 r.)
 • utworzyć nową sieć linii cmentarnych (od 2012 r.)
 • skierować linię 106 na ul. Produkcyjną (od 2013 r.)
 • przedłużyć wybrane kursy linii 28 do przystanku Żyzna / Cmentarz Farny (od 2013 r.)
 • utworzyć zatoki przystankowe z betonu, zastosować wyższe krawężniki i żółte linie bezpieczeństwa z elementami wypukłymi dla osób niewidomych na al. Piłsudskiego, z perspektywą zastosowania w/w przy modernizacji pozostałych zatok przystankowych (od 2013 r.)
 • rozwinąć sieć BUS-pasów (od 2013 r.)
 • wydłużyć wybrane kursy linii 15 do przystanku Halicka (od 2013 r.)
 • umożliwić pasażerom korzystanie z linii nocnych na dowolnym rodzaju biletu (od 2014 r.)
 • utworzyć nową sieci linii nocnych z punktem przesiadkowym na przystanku Sienkiewicza / Rzeka Biała (od 2014 r.)
 • wydłużyć wybrane kursy linii 4 i 24 do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (od 2014 r.)
 • wydłużyć skróconą trasę linii 27 do przystanku Elektrociepłownia (od 2015 r.)
 • wprowadzić takty na części linii (od 2015 r.)
 • usunąć z rozkładów zbędne brygady wysokopodłogowe obsługiwane autobusami niskopodłogowymi (od 2016 r.)
 • wprowadzić na wyświetlaczach komunikat „Trasa zmieniona” z piktogramem objazdu (od 2017 r.)
 • wprowadzić bilety czasowe (od 2018 r.)
 • wprowadzić automaty biletowe (od 2020 r.)

oraz wiele innych.

Walczymy także o:

 • koordynację rozkładu jazdy
 • wprowadzenie przystanków na żądanie
 • wprowadzenie „ciepłego guzika”
 • budowę peronowych przystanków końcowych
 • budowę w całości zadaszonych centrów przesiadkowych
 • budowę kolejnych odcinków BUS-pasów
 • budowę parkingów Park & Ride i Kiss & Ride
 • montaż kasowników obsługujących jednocześnie bilety papierowe i elektroniczne